Jak nam przekazać 1% podatku?


Po wyliczeniu ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w rubryce zeznania podatkowego "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)", wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nasze Stowarzyszenie: 0000084679 (rysunek niżej).


Powiększ

Rysunek pokazuje przykładowy sposób wypełnienia deklaracji PIT w części dotyczącej przekazania 1% podatku na rzecz stowarzyszenia Lubuski Komitet Europejski.Oprócz numeru KRS wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota ta nie może jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pieniądze (1% podatku należnego) na konto naszej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.


Dlaczego nam?


Pobierz ulotkę
Ulotka informacyjna
format PDF plik PDF, 277 KB
Od maja 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego typu non-profit.

¦rodki na realizację naszych działań i projektów pozyskujemy w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.

Pieniądze, które otrzymujemy z tytułu darowizn oraz 1% przeznaczamy w całości na realizację naszych zadań. Stanowią one tzw. wkład własny naszej działalności. Jest on wymagany przy wszystkich grantach jakie udaje nam się zdobywać.

Dzięki Państwa hojności wszystkie nasze działania wykonujemy nieodpłatnie:
 • organizujemy lekcje europejskie w szkołach,
 • udzielamy bezpłatnych porad związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy UE,
 • organizujemy dyżury ekspertów w naszym biurze,
 • wspieramy działalność szkolnych klubów europejskich,
 • udostępniamy wszystkim zainteresowanym bibliotekę publikacji o Unii Europejskiej (ponad 1.700 pozycji),
 • organizujemy szkolenia z zakresu integracji europejskiej dla różnych grup odbiorców (młodzież, przedsiębiorcy, samorządowcy, pracownicy bibliotek, etc.)
 • organizujemy konkursy wiedzy o Unii Europejskiej,
 • rozprowadzamy materiały informacyjne i promocyjne związane z integracją europejską (broszury, ulotki, plakaty, etc.)

  Dziękujemy za fachowe doradztwo podatkowe firmie Andersen & Wagner (Cyprus) Limited, która wsparła nas swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie planowania i optymalizacji podatkowej.
 • Lubuski Komitet Europejski