22 listopada 2012

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności MiędzypokoleniowejDziałające przy stowarzyszeniu Lubuski Komitet Europejski - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze jest organizatorem konkursu plastycznego związanego z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Podstawowe warunki udziału w konkursie:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z gimnazjów specjalnych działających na terenie Województwa Lubuskiego.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w formacie MS PowerPoint na płycie CD, na temat "Kiedy nasi dziadkowie byli dziećmi"
3. Każdy z uczniów może złożyć w konkursie jedną pracę, wykonaną samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
4. Każda praca musi być podpisana i zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, klasę i dane kontaktowe (np. telefon, adres e-mail, itp.).
5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 07.12.2012 r. (decyduje data doręczenia!) na adres: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 7a, 65-048 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Komisja konkursowa zbierze się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze w dniu 10.12.2012 r. oceni i wybierze trzy najlepsze prace. Tego samego dnia informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie www.rcie.zgora.pl Laureaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu odbioru nagród. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz regulamin można znaleźć na stronie www.rcie.zgora.pl, pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie pod numerem 68/453-91-01 Konkurs przygotowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Wsparcie prowadzenia otwartego punktu informacji europejskiej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Samorządu Województwa Lubuskiego.

22 listopada 2012

RCIE Zielona GóraRegionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze (jednostka wydzielona Lubuskiego Komitetu Europejskiego) otrzymało nową publikację pt. "Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli. Decentralizacja debaty oraz zadań w polskiej polityce zagranicznej". Publikacja ta składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono wystąpienia i wnioski z konferencji na temat samorządowego i obywatelskiego wymiaru polityki zagranicznej zorganizowanej w kwietniu 2012r. przez MSZ. W drugiej zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w lipcu bieżącego roku przez ośrodek analityczny THINKTANK wśród przedstawicieli władz samorządowych, uczelni i instytucji trzeciego sektora, skrótowy opis aktywności tych organizacji oraz rekomendacje możliwe do sformułowania na obecnym etapie dyskusji. Osoby zainteresowane ww. publikacją zapraszamy do biura RCIE Zielona Góra przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze.

21 listopada 2012

RCIE Zielona GóraW dziale "Lekcje europejskie" jednostki wydzielonej naszego stowarzyszenia tj. Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze zamieszczono kolejną prezentację multiedialną dla uczniów i nauczycieli. Tym razem jest to materiał na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Inicjatywa umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których UE posiada kompetencje do stanowienia prawa. Uwaga! Wszystkie prezentacje zamieszczone na naszej stronie można pobrać i wykorzystać w pracy dydaktycznej bez pytania o zgodę. Prezentacje zostały przygotowane jako pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint 2007.

20 listopada 2012

ARR Zielona GóraInformujemy o kolejnym bezpłatnym dyżuże eksperta, który odbędzie się 22 listopada 2012 roku od godz. 11.00 do 12.00 w biurze działającego przy naszym Stowarzyszeniu Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze. Zaproszony ekspert udzielać będzie porad związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, wyboru źródeł finansowania przedsięwzięć, etc. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01.

13 listopada 2012

12 listopada 2012 roku konsultantka z działającego przy Lubuskim Komitecie Europejskim Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze przeprowadziła kolejne lekcje europejskie. Tym razem współpracę podjęliśmy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Nowej Soli. Lekcje odbyły się z dziećmi i młodzieżą o lekkim stopniu niepełnosprawności. Tematykę zajęć i sposób prowadzenia dostosowano do stopnia rozwoju uczniów. W trakcie wykładów omówiono czym jest Unia Europejska, jakie państwa do niej należą, jakie symbole są dla niej charakterystyczne. Uczniowie poznali także pieniądze jakimi się płaci w strefie Euro: wygląd banknotów i monet, strony narodowe monet poszczególnych państw. Dzieci wzięły udział w kilu quizach, a za aktywność w zajęciach otrzymały upominki w postaci notesów, toreb ekologicznych, etc.

12 listopada 2012

Konsultantka działającego przy Lubuskim Komitecie Europejskim - Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze udzieliła wywiadu dla Radia Eska na temat bieżącej działalności punktu. Lokalni słuchacze dowiedzieli się o ofercie skierowanej do mieszkańców regionu, m.in. dyżurach ekspertów, możliwości skorzystania z bogatego zbioru książek w biblioteczce czy lekcjach o tematyce europejskiej organizowanych w szkołach. Słuchacze zostali zachęceni do śledzenia na stronie internetowej RCIE Zielona Góra aktualnych działań prowadzonych przez konsultanów punktu.

08 listopada 2012

Program stanowi kontynuację poprzednich edycji programu Moja szkoła w Unii Europejskiej. Celem obecnej, X już edycji będzie aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w Unii Europejskiej oraz przybliżenie problematyki współczesnej służby dyplomatycznej. Uczestnicząc w tej inicjatywie, uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi ze współczesną dyplomacją i jej rolą w polityce międzynarodowej państwa oraz, w związku z objęciem w dniu 1 lipca 2012 roku przez Polskę rocznej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4), ze współpracą regionalną jej członków - Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Program realizowany będzie w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. W pierwszym etapie młodzież ze szkół, które zgłoszą swój udział w programie, przygotuje pod kierunkiem nauczycieli opracowanie w dowolnej formie na jeden z czterech zaproponowanych przez MSZ tematów, poświęconych zagadnieniom związanym ze współczesną służbą dyplomatyczną oraz z problematyką funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej. Spośród zgłoszonych prac Komisje Wojewódzkie dokonają wyboru trzech najlepszych opracowań w kategorii szkół gimnazjalnych oraz trzech opracowań w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowane zostaną 32 szkoły, które zajęły 1 miejsca w etapie wojewódzkim. Centralna Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej dokona oceny prac i wybierze 6 najlepszych (po 3 w każdej kategorii wiekowej). Nagrodą główną dla najlepszych zespołów redakcyjnych (łącznie 6 uczniów i 6 nauczycieli) będzie wizyta studyjna w wybranych stolicach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Rejestracja szkół w bazie programu prowadzona będzie do dnia 21 grudnia 2012 roku na stronie programu www.mojaszkola.polskawue.gov.pl

05 listopada 2012


ARR Zielona Góra 6 listopada 2012 roku w godz. od 11.00 do 12.00 w biurze prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze odbędzie się kolejny dyżur eksperta. Dyżur poświęcony będzie pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01

22 października 2012

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności MiędzypokoleniowejW dniu 22 października 2012 roku w biurze Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokonała oceny prac nadesłanych w konkursie plastycznym "Mój dzień z babcią i dziadkiem". W regulaminowym terminie tj. do 19 października 2012 roku do konkursu nadesłano aż 461 prac! W kategorii klasy 1-3 zgłoszono 240 prac, 145 prac w kategorii klasy 4-6. Niestety 76 prac nie spełniło kryteriów formalnych konkursu, po regulaminowym terminie wpłynęło 12 prac. Wyłonienie laureatów okazało się bardzo trudnym zadaniem. Organizatorzy nie spodziewali się tak dużego zainteresowania. Po długiej i burzliwej naradzie Komisja Konkursowa ustaliła następujące wyniki:
Kategoria klasy 1-3: Kategoria klasy 4-6:
I. miejsce - Amelia Filipek, klasa III c, Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze I. miejsce - Michał Roszak, klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
II. miejsce - Dominik Zastawny, klasa II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim II. miejsce - Natalia Duraj, klasa IV c, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w ¦wiebodzinie
III. miejsce - Mikołaj Durek, klasa I b, Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie III. miejsce - Karolina Pucińska, klasa IV b, Szkoła Podstawowa w Jasieniu

Laureaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu odbioru nagród. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w naszym konkursie. Dla tych, którzy nie zdobyli nagrody organizatorzy przewidzieli drobne upominki w postaci ekologicznych toreb na zakupy. Ilość toreb jest ograniczona, dlatego o ich otrzymaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przed przyjazdem do naszego biura po odbiór torby prosimy o wcześniejszy kontakt email pod adresem rcie@rciezgora.pl

09 października 2012


ARR Zielona Góra Zapraszamy na dyżur z udziałem eksperta z Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze. Dyżur poświęcony pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej odbędzie się 10 października w godz. od 11.00 do 12.00. się w biurze Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze (jednostki wydzielonej Lubuskiego Komitetu Europejskiego). Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01.

26 września 2012

Radio Zielona GóraKonsultantka naszego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze - Ewelina Mąka udzieliła wywiadu dla Radia Zielona Góra na temat organizowanego przez punkt konkursu dla uczniów szkół podstawowych. Tytuł konkursu "Mój dzień z babcią i dziadkiem" wymyślono w związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Słuchacze radia dowiedzieli się również o tym, kto może zostać uczestnikiem konkursu, jaką techniką plastyczną można wykonać prace oraz jakie nagrody są przewidziane dla zwycięzców.

25 września 2012

ARR Zielona GóraZapraszamy na kolejny w tym miesiącu dyżur z udziałem eksperta z Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze. Dyżur poświęcony pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej odbędzie się 26 września w godz. od 11.00 do 12.00 w działającym przy naszym Stowarzyszeniu Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 7a/2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01. Informacje o kolejnych spotkaniach wkrótce.

24 września 2012

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności MiędzypokoleniowejDziałające przy Stowarzyszeniu Lubuski Komitet Europejski Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze organizuje kolejny konkurs dla uczniów lubuskich szkół podstawowych. Tym razem jest to konkurs plastyczny. Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Polacy, tak jak inni Europejczycy, żyją coraz dłużej. Powinni do późnych lat cieszyć się dobrą kondycją i nie rezygnować z zawodowej i społecznej aktywności. Celem konkursu jest zaproponowanie przez uczniów sposobów angażowania dziadków do różnego typu aktywności, sposobów na spędzanie wolnego czasu z dziadkami.
1. Uczestnikami konkursu mogą być, uczniowie szkół podstawowych działających na terenie Województwa Lubuskiego.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, grafika komputerowa, wyklejanka, kolaż, itp.) w formacie A4.
3. Każdy z uczniów może złożyć w konkursie nieograniczoną ilość prac, wykonanych samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
4. Każda praca musi być podpisana i zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, numer klasy i kontakt (np. telefon, adres e-mail, itp.).
5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 19 października 2012 r. (decyduje data doręczenia) na adres: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Al. Niepodległości 7a 65-048 Zielona Góra tel./fax 68/453-91-01 http://www.rcie.zgora.pl
Dla laureatów konkursu przewidzieliśmy nagrody w postaci plecaków. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz regulamin można uzyskać pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie pod numerem 68/453-91-01.

19 września 2012

RCIE Zielona GóraInformujemy, że dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zasoby Biblioteczki Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze wzbogaciły się o osiem nowych pozycji:
1. S. Pastuszka "Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty";
2. J. Knopek, B. Polak (red.) "Wkład Polaków w proces integracji europejskiej";
3. P. Tosiek (red.) "Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania";
4. R. Kirzyński "Parlament Europejski od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony. Rys historyczno-instytucjonalny";
5. P. Wawrzyk "Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej";
6. D. Popławski, J. Starzyk-Sulejewska "Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska";
7. A. Szymański "Rozszerzanie Unii Europejskiej. Współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu";
8. M. A. Cichocki "Problem politycznej jedności w Europie".

Osoby zainteresowane zapraszamy do biura RCIE przy Al. Niepodległości 7a od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

19 września 2012

ARR Zielona GóraPo wakacyjnej przerwie działające przy naszym Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) wznawia cykl bezpłatnych dyżurów eksperta. Dyżur z udziałem eksperta z Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze odbędzie się 19 września w godz. od 11.00 do 12.00 w siedzibie RCIE Zielona Góra przy Al. Niepodległości 7a/2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01.

20 sierpnia 2012

RCIE Zielona GóraRegionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze (jednostka organizacyjna Lubuskiego Komitetu Europejskiego) otrzymało nowe publikacje, które wzbogaciły zasoby ogólnodostępnej biblioteczki biura. Dzięki Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych oddajemy do rąk naszych czytelników 4 tomy informatora dotyczącego stosunków dyplomatycznych Polski od 1918 roku oraz I tom informatora poświęconego udziałowi Polski w organizacjach międzynarodowych. Poniżej prezentujemy tytuły i autorów: 1. K. Szczepaniak, A. Herman-Łukasik, B. Janicka "Stosunki dyplomatyczne Polski. Europa 1918-2006", Tom I, 2. K. Szczepaniak, A. Herman-Łukasik, B. Janicka "Stosunki dyplomatyczne Polski. Ameryka Północna i Południowa 1918-2007", Tom II, 3. K. Szczepaniak, A. Herman-Łukasik, B. Janicka "Stosunki dyplomatyczne Polski. Azja, Zakaukazie, Australia i Oceania 1918-2009", Tom III, 4. K. Szczepaniak, A. Herman-Łukasik, B. Janicka "Stosunki dyplomatyczne Polski. Afryka i Bliski Wschód 1918-2009", Tom IV,. 5. Z. Matuszewski "Polska w organizacjach międzynarodowych. ONZ 1945-2010", Tom I. Osoby zainteresowane ww. publikacjami zapraszamy do naszego biura przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze.

26 lipca 2012

RCIE Zielona Góra"Słownik Biograficzny Polskiej Służby Zagranicznej 1918-1945" to kolejna publikacja, jaką Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze otrzymało z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Słownik składa się z czterech tomów i zawiera biogramy osób piastujących różnorodne stanowiska w resorcie spraw zagranicznych oraz osób zaliczanych do ścisłej kadry kierowniczej MSZ z okresu II Rzeczypospolitej. Publikacja ta, wraz z zainicjowaną serią wydawniczą "Biblioteka polskiej dyplomacji", została pomyślana jako ważna forma ochrony pamięci i budowania etosu polskiej służby dyplomatyczno - konsularnej. Osoby zainteresowane ww. publikacjami zapraszamy do naszego biura przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze.

25 lipca 2012

ECKomisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków celem wyboru organizacji kwalifikujących się do prowadzenia punktów informacyjnych Europe Direct w latach 2013-2017. Sieć informacyjną Europe Direct składa się obecnie z 455 ośrodków w 27 państwach członkowskich. W Polsce działa ich 22. Mandat utworzonej w 2009 roku sieci dobiega właśnie końca. Parlament Europejski oraz Komisja Europejska zdecydowały o przeznaczeniu kolejnych funduszy na nową edycję, która będzie działać w latach 2013 - 2017. Konkurs jest skierowany do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne. Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad i specyfikacji zawartych w dokumentach konkursowych. Całkowita kwota przyznana na rok 2013 dla Polski to 660 000 EUR, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władzę budżetową. Ostateczny termin składania wniosków to 10 września 2012 r. Kontakt w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce: Katarzyna Pszczoła ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa Faks: 22 55 68 998 e-mail: comm-rep-waw-ed@ec.europa.eu

18 lipca 2012


RCIE Zielona GóraWydzielona jednostka Lubuskiego Komitetu Europejskiego tj. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze otrzymało z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nowe publikacje, które wzbogaciły zasoby ogólnodostępnej biblioteczki biura. Są to "Expose Ministrów Spraw Zagranicznych 1919-1939" oraz "Expose Ministrów Spraw Zagranicznych 1990-2011". Expose czyli przemówienia podsumowujące zamierzenia i osiągnięcia rządu lub kluczowych resortów, jest w polskim życiu politycznym uważane za jedno z najważniejszych oświadczeń przedstawicieli władzy wykonawczej. Otrzymaliśmy również raport pt. "Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej", który jest raportem końcowym podsumowującym przygotowania do przewodnictwa, przebieg prezydencji oraz jej osiągnięcia. Osoby zainteresowane ww. publikacjami zapraszamy do naszego biura przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze.

06 lipca 2012

RCIE Zielona GóraRegionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze (jednostka organizacyjna Lubuskiego Komitetu Europejskiego) otrzymało z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kolejny numer Biuletynu Informacyjnego „Fundusze europejskie w Polsce”. W biuletynie znajdziemy informacje na temat edukacji szkolnej i przygotowania do wykonywania wybranego zawodu. Dziedziny te znajdują się w obszarze wsparcia Funduszy Europejskich, zaś zrealizowane przy ich pomocy projekty pokazują, że można uczyć bawiąc i to zarówno w Internecie, jak i tradycyjnie w klasach, ale przy użyciu nowoczesnych materiałów dydaktycznych. W tym wydaniu biuletynu przedstawiono także osoby ze świata prasy, które o dotacjach unijnych piszą na co dzień w przystępny i ciekawy sposób. Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do naszego biura przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze.

27 czerwca 2012

ARR Zielona GóraZapraszamy na ostatni przed wakacyjną przerwą dyżur eksperta z Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze. Dyżur odbędzie się 28 czerwca w godz. od 11.00 do 12.00 w siedzibie RCIE Zielona Góra przy Al. Niepodległości 7a/2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01.

21 czerwca 2012

MSZPodajemy adres strony z informacją o konkursie dla organizacji pozarządowych dotyczącym wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej: http://www.msz.gov.pl/Konkurs

13 czerwca 2012

ARR Zielona GóraInformujemy, że 14 czerwca 2012 roku w godz. od 11.00 do 12.00 odbędzie się kolejny dyżur eksperta. Dyżur poświęcony pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, odbędzie się w biurze RCIE Zielona Góra. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01. Informacje o kolejnych spotkaniach wkrótce.

04 czerwca 2012

RCIE Zielona Góra30 maja 2012 roku Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze przeprowadziło kolejne lekcje europejskie w Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze. Tym razem lekcje połączone były z konkursem wiedzy na temat symboli Unii Europejskiej, strefy Schengen, waluty Euro. W trakcie wykładów omówiono czym jest Unia Europejska, jakie państwa do niej należą, jakie symbole są dla niej charakterystyczne. Uczniowie poznali także pieniądze jakimi się płaci w strefie Euro: wygląd banknotów i monet, strony narodowe monet poszczególnych państw. Ponadto przedstawiono państwa członkowskie UE, symbole kojarzone z każdym z nich oraz to czym jest strefa Schengen i jakie kraje obejmuje. Po wykładach zorganizowany został konkurs wiedzy z powyższych tematów. Osoby z największą ilością poprawnych odpowiedzi otrzymały nagrody: notesy, smycze, długopisy, zakładki do książek etc.

29 maja 2012


ARR Zielona GóraInformujemy, że 30 maja 2012 roku w godz. od 11.00 do 12.00 odbędzie się kolejny dyżur eksperta. Dyżur poświęcony pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, odbędzie się w biurze jednostki wydzielonej naszego stowarzyszenia tj. RCIE Zielona Góra. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01. Informacje o kolejnych spotkaniach wkrótce.

18 maja 2012

RCIE Zielona Góra"Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku. Antologia" i "Towards a United Europe. An Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe" to tytuły nowych książek, które wzbogaciły biblioteczkę jednostki wydzielonej Lubuskiego Komitetu Europejskiego tj. Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze. Książki, które ukazały się w serii "Biblioteka Jedności Europejskiej", poświęcone są tożsamości Europy, jej granicom, jej cywilizacyjnemu dziedzictwu i jej przyszłości. Do współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zaproszono wybitnych autorów z rozmaitych środowisk akademickich i kulturalnych, a ciekawe efekty ich pracy trafiają dziś do naszego czytelnika. Otrzymaliśmy również książkę pt. "Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce". Publikacja ta jest wyczerpującym informatorem dotyczącym placówek świadczących usługi informacyjne i doradcze w zakresie integracji europejskiej w Polsce. Pozwala na zapoznanie się ze strukturą i działalnością różnych sieci i placówek (RCIE, Europe Direct, Eures, etc.).

15 maja 2012

ARR Zielona GóraInformujemy, że w maju 2012 roku planujemy kolejne bezpłatne dyżury eksperta z Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze. Pierwszy dyżur odbędzie się w dniu 16 maja 2012 roku od godz. 11.00 do 12.00 w biurze Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze (wejście obok Teatru Lubuskiego). Podobnie jak wcześniej zaproszony ekspert udzielać będzie porad związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, wyboru źródeł finansowania przedsięwzięć, etc. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01. Informacje o kolejnych spotkaniach wkrótce.

14 maja 2012

RCIE Zielona Góra"Strefa Schengen" i "Europejskie CV" to nazwy tematów wykładów otwartych, które z okazji Dnia Europy poprowadził konsultant naszej jednostki organizacyjnej tj. Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w dniu 11 maja w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze. Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z działaniem Strefy Schengen. W trakcie wykładów omówiono czym jest strefa, jakie państwa do niej należą, zasady w niej obowiązujące. Ponadto przedstawione zostały działania Polski jakie musiała podjąć, aby stać się sygnatariuszem układu Schengen. Omówiono również zasady pomocne przy napisaniu europejskiego CV. Na koniec wykładu podjęto dyskusję na temat zaskakujących sytuacji jakie mogą wystąpić podczas rozmów kwalifikacyjnych.

09 maja 2012

Radio Zielona Góra8 lat członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to temat wywiadu jakiego udzielił Prezes Lubuskiego Komitetu Europejskiego i jednocześnie dyrektor RCIE Zielona Góra - Leszek Kucz dla Radia Zielona Góra z okazji Dnia Unii Europejskiej. W wywiadzie zaprezentowane zostały główne tezy raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pt. „Gospodarczo-społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wpływu rozszerzenia na UE-15 (1 maja 2004 – 1 maja 2012) - główne wnioski w związku z ósmą rocznicą przystąpienia Polski do UE”.

10 kwietnia 2012

ARR Zielona GóraPo przerwie wracamy do projektu bezpłatnych dyżurów eksperta Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze. Dyżury odbędą się w dniach 11 i 25 kwietnia 2012 roku od godz. 11.00 do 12.00 w biurze Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze (wejście obok Teatru Lubuskiego). Podobnie jak wcześniej zaproszony ekspert udzielać będzie porad związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, wyboru źródeł finansowania przedsięwzięć, etc. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady jest wcześniejsze poinformowanie o tym pracowników biura. Informację taką przekazać można elektronicznie pisząc na adres e-mail: rcie@rcie.zgora.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 68/453-91-01.

04 kwietnia 2012

RCIE Zielona Góra"Strefa Schengen" i "Europejskie CV" to nazwy tematów wykładów otwartych, które poprowadził konsultant Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (jednostki wydzielonej Lubuskiego Komitetu Europejskiego) w dniach 20 i 27 marca w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z działaniem Strefy Schengen. W trakcie wykładów omówiono czym jest strefa, jakie państwa do niej należą, zasady w niej obowiązujące. Ponadto przedstawione zostały działania Polski jakie musiała podjąć, aby stać się sygnatariuszem układu Schengen. Na koniec omówiono zasady pomocne przy napisaniu europejskiego CV.

27 marca 2012

RCIE Zielona Góra"Etyczny wymiar polityki. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" to tytuł nowej książki, która wzbogaciła biblioteczkę Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze. Publikacja wydana ze środków Polskiego Klubu we Frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim stanowi próbę odpowiedzi na pytania o etykę w polityce, kościół a Europę polizbońską oraz wartości chrześcijańskie polityków. RCIE otrzymało również czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu tj. Przegląd Zachodni pt. "Polska - Niemcy - Europa. Prezydencje w Radzie Unii Europejskiej". Publikacja, prócz zasad sprawowania prezydencji, opisuje drogę do strefy euro nowych państw członkowskich UE oraz postawy Polaków wobec UE. Wszystkich zainteresowanych publikacjami zapraszamy do naszego biura przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze.

13 marca 2012

RCIE Zielona GóraWydzielona organizacyjnie jednostka Lubuskiego Komitetu Europejskiego tj. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze otrzymało nowe publikacje, które wzbogaciły zasoby ogólnodostępnej biblioteczki biura. Publikacje te związane są przede wszystkim z prezydencją w Radzie UE. Poniżej prezentujemy tytuły i autorów:
1. Nowak-Far Artur (red.) "Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria",
2. Nowak-Far Artur (red.) "Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011",
3. Miłosz Stefan "Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny".
Oosoby zainteresowane ww. publikacjami zapraszamy do naszego biura przy Al. Niepodległości 7a w Zielonej Górze. Więcej informacji na www.rcie.zgora.pl

29 lutego 2012

RCIE Zielona GóraDziałające przy naszym Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Zielonej Górze otrzymało z Ministerstwa Spraw Zagranicznych materiały informacyjne w formie tekturowych flag 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, z możliwością ich zawieszenia i zastosowania jako pomoc dydaktyczna. Biuro RCIE otrzymało także ciekawą publikację dla najmłodszych pt.: „Poznaj Unię Europejską”, przygotowaną w ramach partnerstwa MSZ z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce. Oprócz tego biuro kolportuje kalendarze edukacyjne na rok 2012, które nawiązują tematycznie do polskich śladów w państwach Unii Europejskiej na przestrzeni dziejów. Stanowią one dowód naszego trwałego udziału w budowie i rozwoju europejskiej cywilizacji. Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnych egzemplarzy ww. materiałów prosimy o wcześniejszy kontakt z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze, tel./fax 68/453-91-01, www.rcie.zgora.pl

Lubuski Komitet Europejski