Kim jesteśmy?

Lubuski Komitet Europejski działa od grudnia 1998 roku. Nadrzędnym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest edukacja europejska skierowana na społeczeństwo regionu oraz wspieranie wszelkich poczynań osób, instytucji oraz organizacji służących procesom integracji Polski z Unią Europejską.

Od 1999 do 2012 roku, Lubuski Komitet Europejski realizował swoje cele główne poprzez funkcjonujące przy nim Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze. Był to ogólnodostępny punkt informacji europejskiej działający w ramach sieci podobnych punktów na terenie kraju.

Naszym głównym zadaniem jest upowszechnienie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski we Wspólnocie, jak również zwiększenie możliwości wykorzystania funduszy UE dla rozwoju Województwa Lubuskiego oraz lepsze przygotowanie instytucji i mieszkańców do funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Jesteśmy bardzo dumni z tego co dotychczas udało nam się osiągnąć w trakcie wieloletniej działalności. W tym czasie zdołaliśmy zebrać jedną z największych w regionie bibliotekę książek poświęconych problematyce integracji europejskiej. Zorganizowaliśmy szkolenia, wykłady, sympozja i konferencje dla kilku tysięcy mieszkańców Województwa Lubuskiego, reprezentujących różne grupy społeczne (młodzież, nauczyciele, przedsiębiorcy, rolnicy, bibliotekarze, policjanci etc.).

English version

Na zdjęciu Członkowie Lubuskiego Komitetu Europejskiego (LKE) podczas Walnego Zebrania 12 lutego 2004 roku przed ówczesną siedzibą Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze.

10 lat LKEWyposażyliśmy nasze biuro w nowoczesny sprzęt oraz odpowiednio przygotowaną kadrę, co zaowocowało przyznaniem nam w 2001 roku miana jednego z trzech najlepszych punktów informacji europejskiej w kraju.

Wszystkie nasze działania wykonujemy dla mieszkańców naszego regionu nieodpłatnie. ¦rodki na realizację projektów pozyskujemy w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych, darowizn i odpisu z tytułu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, którą jesteśmy.
Lubuski Komitet Europejski
1%