Nasz statut

Statut LKE
format PDF plik PDF, 66 KB

Stowarzyszenie Lubuski Komitet Europejski jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000084679.

Od maja 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego typu non-profit.

Nasza działalność statutowa

 • organizowanie szkoleń, seminariów, organizacja konferencji, kursów, warsztatów, spotkań na temat Unii Europejskiej, integracji europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską,
 • organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy członków Lubuskiego Komitetu Europejskiego,
 • działalność wydawnicza,
 • kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw człowieka i demokracji,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • inicjowanie badań naukowych i ich publikacja w zakresie celów statutowych,
 • doradztwo i ekspertyzy,
 • przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł,
 • wykonywanie zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej. • Lubuski Komitet Europejski
  1%